Pakendamine

Paberitööstuses kasutatakse peamiselt kahte pakendusmaterjali – paber ja kile. Pesmelil on lahendused mõlema meetodi puhul. Paberpakendid leiavad kasutust trükipaberi tootmisel. Kilepakendeid kasutatakse juhul, kui on tegu majapidamispaberi, pabertoorme ning muude paberitüüpidega.

Paberpakendite puhul kasutatakse Valmet OptiWrap pakkesüsteemi. Pesmel on Valmet OptiWrap tootepere lepinguline valmistaja.  Lähemalt: Valmet and Pesmel deepen cooperation in roll handling technology

Pesmeli pakkeliinid on üles ehitatud modulaarsena. Tellijal on võimalik kohandada liin vastavalt saadaolevale ruumile, tootmismahule ja pakkemeetodile kui vajadused peaksid muutuma. Liinid on täielikult automatiseeritud, suutes pakendada kuni 180 paberirulli tunnis. Mähkimisliinidele saab lisada täiendavaid funktsioone – kaalumine, sildistamine, kaanetamine, sidumine, alusele paigutamine jm.